De website van het GBOH is een tijdje uit de lucht geweest. Er wordt hard aan gewerkt om al het nieuws, foto’s en informatie weer terug op de website te krijgen.

GBOH

Georganiseerd BurgerOverleg Hapert

Op 26 augustus 2008 kwam voor het eerst een 17-tal mensen uit Hapert bij elkaar onder voorzitterschap van Antoon Poppeliers.
Deze groep zou uitgroeien tot de latere klankbordgroep van het Georganiseerd Burgeroverleg Hapert.

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) heeft het initiatief genomen om in contact te treden met het gemeentebestuur van Bladel. De reden hiervan is dat de gemeente allerlei ontwikkelingen voorziet voor de kern Hapert maar beperkte mogelijkheden heeft om deze af te stemmen met de bewoners. Het GBOH biedt de mogelijkheid om tijdens de periode van ontwikkeling bij herhaling invloed uit te oefenen op de plannen. 

Burgemeester en wethouders hebben zich bereid verklaard van het GBOH gebruik te maken en het GBOH zet zich zeer actief in om een gedegen gesprekspartner van de gemeente te zijn.